Tillbehör

Trappor
Vi erbjuder olika typer och modeller av trappor med allt från enkla varmförzinkade raka trappor och spiraltrappor till snygga entré och kontorstrappor.


Räcken

Vi erbjuder även en rad olika modeller med allt från enkla varmförzinkade industriräcken till snygga detaljerade och säkra räcken inne på kontoret eller i hallen.


Skärmtak

Det finns många olika modeller när det gäller skärmtak. Allt från enkla entrétak ovanför personaldörrar till stora tak ovan lastkajer mm. Frihängande eller med stödben i framkant. 

Påkörningsskydd

Vi erbjuder olika typer av påkörningsskydd. För lagerhallen, parkeringsplatsen mm. 

Kontakta oss gärna för mer information gällande trappor, räcken skärmtak och påkörningssydd eller andra tillbehör.