Traverser

Traverser

Vi säljer traverskranar och tillverkar och monterar traversbanor. 

Vi garanterar kvalitet, kostnadseffektivitet och tillförlitlighet. I varje travers och krankomponent återspeglas hela den kompetens och tillförlitlighet som vuxit fram hos Demag under många år av vårt samarbete med industrin. 

Vi levererar olika typer av traverser i enbalks- och tvåbalksutförande samt hängtraverskranar. 

För mer information som prestanda och fördelar kontakta oss gärna för mer information.